WELQOME-LOGO-LIGGEND.svg
FAQ

Training

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alle opleidingen komen in aanmerking, maar uiteraard zijn er een aantal criteria. De opleiding moet een directe link met tewerkstelling hebben en gericht zijn op het versterken van de competenties van de jongeren. Maar verder kan het zowel een individuele of een groepsopleiding zijn, eerder een maatgerichttraject of een algemene opleiding, op de werkvloer van het bedrijf of dat van de opleidingspartner.

Wie kan of mag de opleiding geven?

Aangezien u een factuur moet indienen, verwachten we een samenwerking met een externe opleidingspartner. Er is een samenwerkingsakkoord rond gratis opleiding van werkzoekenden met VDAB, Forem en Bruxelles Formation. Facturen van deze partners komen dus niet in aanmerking. Om dubbele financiering te vermijden, zijn facturen van andere sectorfondsen evenmin toegestaan.

Welke tegemoetkoming kunnen we verwachten bij opleidingen?

Er is een maximaal bedrag voorzien van 520 €, per jongere, per opleiding. Dit is een bedrag exclusief BTW, aangezien u als uitzendbedrijf deze recupereert. Via de pagina 'training' kan u meteen uw tegemoetkoming aanvragen.

Kan een jongere meerdere opleidingen volgen?

Ja, dat kan. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat een jongere na de opleiding 'magazijnmedewerker' nog een extra opleiding heftruck heeft gevolgd. Het moeten wel 2 aparte opleidingen zijn, waarvoor u 2 aparte aanvragen doet en dus ook 2 aparte facturen zal indienen.

Hoe kunnen we zeker zijn van een tegemoetkoming wanneer we een opleidingsproject uitwerken bij een bedrijf?

Als u een opleidingsproject wil uitwerken voor een klant, begrijpen we dat u ergens 'zeker' wil zijn van de tussenkomst van Welqome. Daarom kan u bij de pagina 'Training' ook een aanvraag indienen om een budget voor deze opleiding te voorzien. U vult hiervoor de gevraagde velden in, bezorgt ons een correcte offerte en wij reserveren het bedrag dat u vraagt. Opgelet: het gaat hier wel degelijk om specifieke, duidelijk omlijnde projecten. We zullen niet zomaar bedragen reserveren.

Wie kan een aanvraag tot tegemoetkoming bij opleiding indienen?

Het VFU, de penhouder van het Welqome project, is verantwoordelijk voor vorming en opleiding van kandidaat-uitzendkrachten. Dat wil zeggen dat de tegemoetkomingen enkel bedoeld zijn voor erkende uitzendkantoren die extra inspanningen doen om jongeren op te leiden. 

Kan ik een opleiding voorzien voor een gemengde groep (+26 jaar en -26 jaar).

Ja, dat kan, maar zorg dan best voor een gesplitste factuur. We zullen, vanuit Welqome, enkel financieel tussenbeide komen voor de proportionele opleidingskost voor de jongeren. Voorzie je dus een opleiding voor 10 personen, waarvan 5 -26 jarigen en de opleiding kost in het totaal 4000 €, dan komt het project Welqome tussenbeide voor 2000 €. Dit komt, in dit geval, neer op 400 € per jongere.

Welke gegevens van de jongeren worden opgevraagd?

Om de opleidingsinspanningen in dit project optimaal te kunnen opvolgen, vragen we een aantal gegevens op van de jongeren. Dit zijn: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, opleidingsniveau en geslacht.
Verder bekijken we uiteraard ook of de jongere geslaagd was voor de opleiding en of hij/zij aan de slag is gegaan.

Om deze gegevens makkelijk aan ons door te geven kan je gebruik maken van de template die te downloaden is bij het aanvraagformulier.

Wanneer worden de tegemoetkomingen uitbetaald?

We voorzien de terugbetalingen in verschillende rondes. Een eerste terugbetaling is ingepland in oktober 2018. Erna volgt wellicht een terugbetaling in januari 2019 en rond de zomer van 2019, voor zover het budget strekt.
Voor elke terugbetaling zal u als kantoor een overzicht ontvangen van de aanvragen die ingediend werden. Na overeenstemming met het hoofdkantoor én een dubbelcheck van het rekeningnummer betalen we uw aanvragen terug.

Algemeen

Welke jongeren kunnen deelnemen aan dit project?

Alle jongeren, werkzoekend en jonger dan 26 jaar, kunnen deelnemen aan de verschillende onderdelen van het project. Zo mag een jongere bv 26 jaar worden tijdens de opleiding, maar moet hij/zij minder dan 26 jaar zijn bij de start van de opleiding. Studenten die nog bezig zijn met een bachelor of master opleiding zijn uitgesloten. Het Welqome project voorziet dus geen acties naar jobstudenten.

Wat kost mijn deelname aan het Welqome project?

Aangezien we dit project financieren met de middelen die ons door FOD WASO werden toegekend, kan u aan alle acties gratis deelnemen. Bij de tegemoetkoming voor training is een maximumbedrag voorzien, maar voor alle andere activiteiten bent u van harte gratis welqome!

Job Orientation

Wat mag een jongere verwachten bij de job orientations?

We voorzien op de job orientations telkens 3 workshops die relevant zijn voor jongeren die klaar zijn om hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. We denken hierbij aan workshops rond jezelf 'pitchen', zelfvertrouwen, soft skills, je professionele voorkomen,… We kunnen ook een job orientation en job hunting op maat organiseren. Dan laten we de jongeren meteen mee beslissen welke workshops zij interessant vinden!

Job Hunting

Wat mag ik als uitzendkantoor verwachten bij de job huntings?

De job huntings kunnen gezien worden als een kleine jobdate. Het aantal kandidaten én het aantal uitzendkantoren is beperkt. In het ideale geval heeft elke kandidaat op voorhand ook een aantal workshops gevolgd, maar het is ook mogelijk dat 'last minute' kandidaten aansluiten en u verbazen met hun talent. We houden alles laagdrempelig, dus geen standen, maar tafels, stoelen en een drankje begeleiden de korte gesprekken.

Job Scouting

Kan ik ook een Job Scouting op maat aanvragen?

Dat lukt helaas niet. We plannen met het VFU zelf de 19 job scouting momenten in, om zoveel mogelijk spreiding over België te kunnen voorzien. Check zeker onze kalender of er in uw buurt een job scouting is, suggesties zijn uiteraard welkom!

Welqome App

Hoe kan ik van start gaan met de Welqome app?

Via de link op de pagina 'app' komt u meteen op het CMS systeem van de app uit. Even registreren en u kunt meteen aan de slag om de app vorm te geven op maat van uw bedrijf of klant. Extra hulp nodig? Bekijk dan het webinar dat ook op deze site staat!

Hoe krijgen uitzendkrachten toegang tot de app?

U laat de uitzendkracht zoeken naar de Welqome app in zijn Google play of App store. Uiteraard geef je ook de 4-letter code mee die u in het CMS systeem van de app kon aflezen bij uw project. Graag even testen? Geef dan de code QTMZ in en ontdek de mogelijkheden van de app!

Hoe kies ik de duurtijd van de app?

We geven u de keuze tussen 15, 30, 45, 60, 75 of 90 dagen looptijd. Bedenk misschien hoeveel leermomenten u wil aanmaken en doe daar minstens de helft bij om af en toe wat afwisseling met 'fun, fun, fun' te voorzien.

Waar haal ik de inhoud die in de app moet komen?

Bespreek met uw klant welke vragen hij vaak hoort terugkomen. Wat zijn verzuchtingen of opmerkingen van meters en peters binnen het bedrijf? En welke vragen krijgt u zelf nog binnen als consulent van opstartende kandidaten? Allemaal perfecte info die je in aparte leermomenten kan gieten! De medewerking van het bedrijf is hier dus wel cruciaal te noemen.