FAQ

training

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alle opleidingen komen in aanmerking, maar uiteraard zijn er een aantal criteria. Eerst en vooral moet de opleiding plaatsgevonden hebben tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023. De opleiding moet een directe link met tewerkstelling hebben en gericht zijn op het versterken van de competenties van de jongeren. Maar verder kan het zowel een individuele of een groepsopleiding zijn, eerder een maatgerichttraject of een algemene opleiding, op de werkvloer van het bedrijf of dat van de opleidingspartner.

Wie kan of mag de opleiding geven?

Aangezien je een factuur moet indienen, verwachten we een samenwerking met een externe opleidingspartner. Er is een samenwerkingsakkoord rond gratis opleiding van werkzoekenden met VDAB, Forem en Bruxelles Formation. Facturen van deze partners komen dus niet in aanmerking. Om dubbele financiering te vermijden, zijn facturen van andere sectorfondsen evenmin toegestaan.

Welke tegemoetkoming kunnen we verwachten bij opleidingen?

Er is geen maximumbedrag per opleiding. Zolang er budget is, kan je een terugbetaling aanvragen. We hanteren het principe 'first come, first served', wat betekent dat verzoeken worden verwerkt in de volgorde waarin we ze volledig ontvangen.

Wij vergoeden de opleiding exclusief btw, aangezien je deze als uitzendkantoor terugkrijgt. Je kan je terugbetaling aanvragen via de pagina 'opleiding jongeren'.

Kan een jongere meerdere opleidingen volgen?

Ja, dat kan. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat een jongere na de opleiding 'magazijnmedewerker' nog een extra opleiding heftruck heeft gevolgd. Het moeten wel 2 aparte opleidingen zijn, waarvoor je 2 aparte aanvragen doet en dus ook 2 aparte facturen zal indienen.

Hoe kunnen we zeker zijn van een tegemoetkoming wanneer we een opleidingsproject uitwerken bij een bedrijf?

Als je een opleidingsproject wil uitwerken voor een klant, begrijpen we dat je ergens 'zeker' wil zijn van de tussenkomst van Welqome. Daarom kan je bij de pagina 'Training' ook een aanvraag indienen om een budget voor deze opleiding te voorzien. Je vult hiervoor de gevraagde velden in, bezorgt ons een correcte offerte en wij reserveren het bedrag dat je vraagt. Opgelet: het gaat hier wel degelijk om specifieke, duidelijk omlijnde projecten. We zullen niet zomaar bedragen reserveren.

Wie kan een aanvraag tot tegemoetkoming bij opleiding indienen?

Travi, de penhouder van het Welqome project, is verantwoordelijk voor vorming en opleiding van kandidaat-uitzendkrachten. Dat wil zeggen dat de tegemoetkomingen enkel bedoeld zijn voor erkende uitzendkantoren die extra inspanningen doen om jongeren op te leiden.

Kan ik een opleiding voorzien voor een gemengde groep (+26 jaar en -26 jaar).

Ja, dat kan, maar zorg dan best voor een gesplitste factuur. We zullen, vanuit Welqome, enkel financieel tussenbeide komen voor de proportionele opleidingskost voor de jongeren. Voorzie je dus een opleiding voor 10 personen, waarvan 5 -26 jarigen en de opleiding kost in het totaal €4000, dan komt het project Welqome tussenbeide voor €2000. Dit komt, in dit geval, neer op 400 € per jongere.

Welke gegevens van de jongeren worden opgevraagd?

Om de opleidingsinspanningen in dit project optimaal te kunnen opvolgen, vragen we een aantal gegevens op van de jongeren. Dit zijn: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, opleidingsniveau en geslacht.
Verder bekijken we uiteraard ook of de jongere geslaagd was voor de opleiding en of hij/zij aan de slag is gegaan.

Wanneer worden de tegemoetkomingen uitbetaald?

We voorzien de terugbetalingen in verschillende rondes. Een eerste terugbetaling is ingepland in januari 2023, vervolgens in juni 2023, december 2023 en tenslotte februari 2024.

Voor elke terugbetaling zal je als kantoor een overzicht ontvangen van de aanvragen die ingediend werden. Na overeenstemming met het hoofdkantoor én een dubbelcheck van het rekeningnummer betalen we uw aanvragen terug.

algemeen

Welke jongeren kunnen deelnemen aan dit project?

Alle jongeren, werkzoekend en jonger dan 26 jaar, kunnen deelnemen aan de verschillende onderdelen van het project. Zo mag een jongere bv 26 jaar worden tijdens de opleiding, maar moet hij/zij jonger dan 26 jaar zijn bij de start van de opleiding. Studenten die nog bezig zijn met een bachelor- of masteropleiding zijn uitgesloten. Het Welqome project voorziet dus geen acties naar jobstudenten.

Wat kost mijn deelname aan het Welqome project?

Aangezien we dit project financieren met de middelen die ons door FOD WASO werden toegekend, kan je aan alle acties gratis deelnemen. Je bent dus van harte gratis welqome!

welqome days

Wat mag ik als uitzendkantoor verwachten bij de Welqome days?

De Welqome days kunnen gezien worden als een kleine jobdate. Het aantal kandidaten én het aantal uitzendkantoren is beperkt. In het ideale geval heeft elke kandidaat op voorhand ook een aantal workshops gevolgd, maar het is ook mogelijk dat 'last minute' kandidaten aansluiten en je verbazen met hun talent. We houden alles laagdrempelig, dus geen standen, maar tafels, stoelen en een drankje begeleiden de korte gesprekken.

job scouting

Kan ik ook een Job Scouting op maat aanvragen?

Dat lukt helaas niet. We plannen met Travi zelf de 11 job scouting momenten in, om zoveel mogelijk spreiding over België te kunnen voorzien. Check zeker onze kalender of er in jouw buurt een job scouting is, suggesties zijn uiteraard welkom!

welqome app

Hoe kan ik van start gaan met de Welqome app?

Via de link op de pagina 'onboarding jongeren' komt u meteen op het CMS systeem van de app uit. Even registreren en je kan meteen aan de slag om de app vorm te geven op maat van jouw bedrijf of klant. Extra hulp nodig? Bekijk dan de webinars, of volg de 'getting started' handleiding.

Hoe krijgen uitzendkrachten toegang tot de app?

Je laat de uitzendkracht zoeken naar de Welqome App in zijn Google play of App store. Uiteraard geef je ook de 4-letter code mee die je in het CMS systeem van de app kon aflezen bij je project. Die vind je onder het tabblad 'instellingen' in het CMS systeem van de app.

Hoe kies ik de duurtijd van de app?

We geven je de keuze tussen 15, 30, 45, 60, 75 of 90 dagen looptijd. Bedenk misschien hoeveel leermomenten je wil aanmaken en doe daar minstens de helft bij om af en toe wat afwisseling met 'fun, fun, fun' te voorzien.

Waar haal ik de inhoud die in de app moet komen?

Bespreek met je klant welke vragen hij vaak hoort terugkomen. Wat zijn verzuchtingen of opmerkingen van meters en peters binnen het bedrijf? En welke vragen krijg je zelf nog binnen als consulent van opstartende kandidaten? Allemaal perfecte info die je in aparte leermomenten kan gieten! De medewerking van het bedrijf is hier dus wel cruciaal te noemen.

interim info

Wie kan de website en e-learning gebruiken?

De website en e-learning staan open voor iedereen. Zoek je een job of heb je al een job maar heb je vragen rond uitzendarbeid? Bekijk dan onze site!

Hoe werd de inhoud van de e-learning bepaald?

Om te weten welke info moest opgenomen worden, hebben we onze partners aangesproken. Er zijn 2 werkgroepen samengesteld: één groep werkte specifiek rond de wetgeving en één groep werkte alle praktische vragen rond uitzendarbeid uit. Verder werd er nagelezen door juridische diensten, door P&I omtrent veiligheid, Pimento las alles na zodat het 'jongerenproof' zou zijn en uiteindelijk nam Wablieft ook nog eens de teksten door en gaf ons advies omtrent klare taal.

Welk aandeel hebben jongeren gehad in de ontwikkeling van deze e-learning?

In de werkgroepen die de inhoud bepaald hebben zaten een groot aantal jongerencoaches en begeleiders. Ernaast hebben we een tweetal workshops georganiseerd met jongeren en samen met hen het visuele en inhoudelijke aspect doorlopen. Bovendien werkten een stagiair en uitzendkracht hieraan mee (die beiden ook binnen de 'jongeren' doelgroep vielen).